Diamond guide

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพเพชร


เพชรแต่ละเม็ดมีคุณลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งการจำแนกระดับต่างๆของเพชรให้ดูถึงความบริสุทธิ์ของเพชร ตามหลักสากล สามารถแบ่งออกเป็น 4Cs ใหญ่ๆ ด้วยกันคือ Clarity (ความบริสุทธิ์), Carat (น้ำหนักเพชรเทียบเป็นกะรัต), Colour (สีของเพชร) และสุดท้าย Cutting (การเจียระไน)

 

ระดับความบริสุทธิ์ (Clarity)


เพชรแต่ละเม็ดมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ตำหนิที่เกิดขึ้นของเพชรนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชนิด และตำแหน่งของตำหนินั้นมีผลต่อราคาของเพชรเม็ดนั้นๆการจำแนกความบริสุทธิ์ของเพชร สามารถจำแนกได้ตามระดับ ดังนี้

1. Internal Flawless
(IF) หรือ Loup Clean (LC) – เป็นเพชรชั้นยอดที่ไม่มีตำหนิภายในเนื้อเพชรเลย เมื่อมองภายใต้กล้องขยาย 10 เท่าเป็นเพชรที่หาได้ยาก

2. Very Very Small Inclusion
(VVS1 / VVS2) – เป็นระดับของเพชรที่มีตำหนิในเนื้อเพชรให้เห็นได้น้อยมากๆ ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า ส่องจึงเห็น และจะต้องใช้เวลาในการค้นหาค่อนข้างนาน แล้วแต่ความชำนาญของผู้ตรวจสอบ จำแนกออกเป็นระดับ 1 และ 2 ตามลำดับ หากตำหนิน้อยมากจะแทนด้วย VVS1 หากตำหนิที่สามารถเห็นได้ชัดมากขึ้นจะแทนด้วย VVS2

3. Very Small Inclusion
(VS1 / VS2) – เป็นระดับของเพชรที่มีตำหนิในเนื้อเพชรในระดับที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา เปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า ส่องจึงเห็น และจะต้องใช้เวลาในการค้นหาสักพัก แต่จะใช้เวลาน้อยกว่าเพชรความสะอาดระดับ VVS

4. Small Inclusion
(SI1 / SI2) – เป็นระดับของตำหนิที่สามารถมองเห็นได้ทันทีภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่าและบางกรณีสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะมีขนาดที่เล็กอาจจะต้องสังเกต หรือใช้กระดาษขาวทาบและมองกับแสงไฟจึงเห็นชัดขึ้น ในระดับสายตาของผู้ยังไม่ชำนาญการ จะต้องใช้เวลานานในการสังเกต

5. Inclusion
(I1 / I2 / I3) – เป็นระดับตำหนิที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะมีเยอะมาก จนทำให้สังเกตได้เยอะMes Cheries Diamond เลือกใช้เพชร IF/LC และ VVS ที่มีค่าและหายากในการสร้างสรรค์เครื่องประดับชิ้นเอกแด่คุณ
 
Diamond Clarity Scale


กะรัต (Carat)


กะรัต เป็นหน่วยวัดน้ำหนักซึ่งเป็นมาตรฐานในการวัดน้ำหนักของอัญมณี ซึ่งเทียบกับมาตราเมตริกได้ 0.2 กรัม ทั้งนี้ เพชร 1 กะรัต เท่ากับ 100 สตางค์ หรือ 0.2 กรัม เพชรยิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งหายาก และมีราคาสูง มีเพชรเพียง 5%เท่านั้นที่สามารถนำมาเจียระไนให้ได้เพชรในขนาด 1 กะรัตขึ้นไปเพชร Mes Cheries Diamond มีหลากหลายขนาดในน้ำหนักที่แน่นอนให้ท่านได้เลือกสรรเพื่อรังสรรค์เป็นเครื่องประดับชิ้นงามที่มีคุณค่าและมีความหมายแก่ผู้สวมใส่

(ภาพตัวอย่างของขนาดเพชร ไม่สามารถใช้เป็น scale ได้)

สี (Colour)


ธรรมชาติของเพชรจะมีสีขาวในหลากหลายเฉดสี ตั้งแต่สีขาวบริสุทธิ์ไร้สี ไปจนถึงสีเหลืองอ่อน ซึ่งสามารถจัดลำดับตามมาตรฐานสากล โดยเพชร Mes Cheries Diamond เลือกใช้เพชรที่มีสีขาวใสปราศจากสี ในเพชรที่มีขนาดเล็กกว่า 0.25 ct ส่วนเพชรที่มีขนาดใหญ่นั้น ผู้บริโภคสามารถเลือกสีเพชรได้ตามความชอบ และรสนิยมของผู้บริโภคการจำแนกเฉดสีของเพชร หรือที่นิยมเรียกว่า น้ำ สามารถเรียงจากสี D (D colour) ไปจนถึงสี Z (Z colour) โดยสี D จะหมายถึง เพชรน้ำ 100 ซึ่งมีความขาวใส มากที่สุด เพชรน้ำยิ่งสูงก็จะยิ่งขาวและไม่มีสีเหลืองเจือปน สีของเพชรจะเริ่มตั้งแต่เพชรระดับไร้สี (Colouress) ไปจนถึงสีเหลือง (Tinted Colour)
 


Diamond Colour Scaleการเจียระไน หมายถึง การสร้างเหลี่ยมเพชรและการจัดวางหน้าเหลี่ยมต่างๆของเพชร ซึ่งเป็นคุณสมบัติเดี่ยวจากคุณสมบัติทั้งหมดของเพชรที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น อีกทั้งการเจียรไนนั้นยังมีผลถึงน้ำหนักเพชรแต่ละเม็ดที่มีขนาดแตกต่างกัน อีกทั้ง เพชรที่ผ่านการเจียรไนที่ได้สัดส่วนที่ถูกต้องจะต้องไม่เป็นเพชรที่ถูกเจียรไนเพื่อรักษาน้ำหนัก เพราะเพรชที่ได้รับการเจียรไนเพื่อรักษาน้ำหนักจะทำให้หน้าเพชรกว้าง แต่มีก้นเพชรที่ลึกทำให้การส่องประการสะท้อนออกทางด้านข้างของเพชรดังนั้น Mes Cheries Diamond จึงให้ความสำคัญแก่ การเจียรไน เป็นอย่างมาก เนื่องจาก การเจียรไน นี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เพชรนั้นส่องประการแพรวพราว และเล่นแสงเป็นอย่างดี การที่เพชรจะให้แสงประกายแพรวพราวและเล่นแสงนั้น จำต้องได้รับการเจียรไนที่ได้สัดส่วน ซึ่งจำแนกได้ 3 รูปทรงMes Cheries Diamond มีความพิถีพิถันในการเลือกใช้เพชรที่เจียรไนได้สัดส่วนสมบูรณ์ที่สุดซึ่ง เพชรดังกล่าวสามารถส่องประกายโดดเด่นของตัวเองออกมาสู่สายตาผู้พบเห็น
Heart & Arrow Diamond (H&A) คือ เพชรเกสร (Round Brilliant Diamond) ที่ได้รับการเจียรไนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด ในเรื่อง ความสมมาตร (Symmetry) การได้สัดส่วน (Proportion) และการขัดเงา (Polish) โดยเพชร H&A นี้ ต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญในการเจียระไนให้ได้เหลี่ยมเพชรแต่ละเหลี่ยมที่สมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งเพชร H&A นั้นจะให้แสงแพรวพราวเปล่งประกายสะท้อนแสงความงดงามได้อย่างเต็มที่ เมื่อได้รับการเจียระไนในสัดส่วนที่ถูกต้อง

เมื่อเราใช้กล้อง Ideal Scope ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการส่องดูเหลี่ยม มุมของเพชร Heart & Arrow หากมองจากด้านบน (Face up) เราจะเห็นลูกศรที่สมบูรณ์ จำนวน 8 ดอก ซึ่งลูกศรทั้ง 8 ดอกนี้จะมีขนาด, สัดส่วน, ความสมมาตร และรูปร่างที่เท่ากันทั้ง 8 ดอก ขณะเดียวกัน หากมองจากด้านหลัง (Bottom up) ของเพชร เราเห็นหัวใจที่สมบูรณ์ ที่มีขนาด, สัดส่วน, ความสมมาตร และรูปทรงที่เท่ากัน จำนวน 8 ดวงเช่นกัน เปรียบความสวยงามสมบูรณ์ของเพชรดังกล่าว ได้กับความรักที่สมบูรณ์ เติมเต็มซึ่งกันและกัน ดังนั้น เพชร Heart & Arrow จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นเพชรสำหรับคู่รักในการทำแหวนหมั้น และแหวนแต่งงาน เพื่อสะท้อนถึงความรักที่สมบูรณ์แบบของเขาและเธอเนื่องจากเพชร Heart & Arrow นั้นมีความสมมาตรที่ดีเลิศ ผ่านการเจียรไนอย่างปราณีต และมีการสูญเสียเนื้อเพชรดิบระหว่างขั้นตอนการเจียรไนสูงกว่าเพชรเหลี่ยมเกสรโดยทั่วไป ส่งผลให้เพชร H&A มักมีราคาสูงกว่าเพชร Round Brilliant ปกติ 5-10% แต่ Mes Cheries Diamond นั้นคิดราคาเพชร Heart & Arrow เท่ากับราคาเพชร Round Brilliant ปกติทั่วไป อีกทั้งเพชร Heart & Arrow ของเราทุกเม็ดนั้นเป็น Heart & Arrow ที่มีสัดส่วนสมบูรณ์ที่สุด เพื่อรังสรรค์แหวนหมั้นวงพิเศษที่มีความหมายที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับทุกคู่รัก